wizyta lekarska w szczegółach

Jak wygląda konsultacja lekarska ?

Podstawowym elementem konsultacji jest uzyskanie szczegółowej informacji o dotychczasowym przebiegu choroby, po którym następuje badanie lekarskie.

W koniecznych przypadkach badanie jest pogłębione o:

– nieinwazyjny pomiar  wysycenia krwi tętniczej tlenem przy pomocy pulsoksymetru,

– wykonanie EKG cyfrowym aparatem

– założenie Holtera EKG lub ciśnieniowego

ECHO serca

– ocenę ucha otoskopem,

– pomiar glikemii z palca,

– badanie ogólne moczu testem paskowym,

Po analizie sytuacji chorobowej pacjent otrzymuje zalecenia medyczne, potrzebne recepty, ewentualnie zaświadczenie o niezdolności do pracy na druku ZUS ZLA (L4), a także skierowania na potrzebne badania diagnostyczne, niekiedy skierowanie do szpitala.

W koniecznych sytuacjach podawane są leków (np. obniżające ciśnienie, antybiotyki w zastrzyku).

W czasie wizyty istnieje możliwość założenia cewnika do pęcherza moczowego, płukania ucha, zdjęcia szwów.

Możliwe jest podjęcie szerszej diagnostyki kardiologicznej. Możliwe jest wykonanie diagnostyki kardiologicznej  klasyczne 12-kanałowe EKG, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, ECHO – więcej na stronie klik.

Dysponuję narzędziami pomocnymi w diagnostyce – ocena saturacji, oznaczenie CRP z krwi z opuszki palca, test na zakażenie moczu, glukometr, cyfrowe EKG, test różnicujący anginę od innych infekcji migdałków i gardła i inne.

Orzeczenia lekarskie
Jestem ponadto uprawniony do wystawiania zaświadczeń lekarskich, zwolnień z pracy na druku ZUS ZLA, a także też dla kandydatów podejmujących naukę w szkołach średnich lub wyższych oraz osób ubiegajacych się o prawo jazdy (PKK) lub przedłużających ważność badań lekarskich do prawa jazdy.

Recepty wystawiane są w każdym koniecznym przypadku

Obecnie posiadam umowę na wystawianie recept refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Należy pamiętać o stosownych zaświadczeniach wymaganych przez NFZ w celu uzyskania niektórych leków stosowanych w chorobach przewlekłych.