Jak wygląda konsultacja lekarska ?

Podstawowym elementem konsultacji jest uzyskanie szczegółowej informacji o dotychczasowym przebiegu choroby – tzw. wywiad lekarski, po którym następuje badanie lekarskie.

W koniecznych przypadkach badanie jest pogłębione o:

– wykonanie EKG cyfrowym aparatem

– założenie Holtera EKG lub ciśnieniowego

ECHO serca

Po analizie sytuacji chorobowej pacjent otrzymuje zalecenia medyczne, potrzebne recepty, ewentualnie zaświadczenie o niezdolności do pracy na druku ZUS ZLA, a także skierowania na potrzebne badania diagnostyczne, niekiedy skierowanie do szpitala.

W sytuacjach nagłych leki podawane są  bezpośrednio w gabinecie.

Możliwe jest podjęcie szerszej diagnostyki kardiologicznej, jak  klasyczne 12-kanałowe EKG, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, ECHO – więcej na stronie klik.

Dysponuję narzędziami pomocnymi w diagnostyce – ocena saturacji, oznaczenie CRP z krwi z opuszki palca, test na zakażenie moczu, glukometr, cyfrowe EKG i inne.

Orzeczenia lekarskie
Jestem ponadto uprawniony do wystawiania zaświadczeń lekarskich, zwolnień z pracy na druku ZUS ZLA, a także też dla kandydatów podejmujących naukę w szkołach średnich lub wyższych oraz osób ubiegajacych się o prawo jazdy (PKK) lub przedłużających ważność badań lekarskich do prawa jazdy, a także orzeczeń dla potrzeb zawodników sportowych do 23 roku życia.

Recepty wystawiane są w każdym koniecznym przypadku

Obecnie posiadam umowę na wystawianie recept refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Należy pamiętać o stosownych zaświadczeniach wymaganych przez NFZ w celu uzyskania niektórych leków stosowanych w chorobach przewlekłych.

Zasady bioasekuracji

Pacjentami gabinetów są również osoby starsze, a także kobiety w ciąży. W trosce o ich zdrowie w prosimy o przestrzeganie poniższych zasad prewencji.

  • osoby z objawami infekcji (kaszel, katar, nawet niewielkie) proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub skorzystanie z telekonsultacji
  • zasady zapisów na konsultacje zostały zmienione tak, aby pacjent mógł od razu wejść do gabinetu, bez czekania w poczekalni
    • proszę o przestrzeganie czasu rozpoczęcia i czasu trwania konsultacji
  • zachęcam do dezynfekcji rąk, stosowania maseczek, rękawic ochronnych
  • lekarz stosuje metody ochrony osobistej (również maseczkę)
  • zgodnie z zaleceniami stosujemy dezynfekcję powierzchni środkami biobójczymi, stosujemy częste wietrzenie pomieszczeń