Jak wygląda konsultacja lekarska ?

Podstawowym elementem konsultacji jest uzyskanie szczegółowej informacji o dotychczasowym przebiegu choroby – tzw. wywiad lekarski, po którym następuje badanie lekarskie.

W koniecznych przypadkach badanie jest pogłębione o:

– wykonanie EKG cyfrowym aparatem

– założenie Holtera EKG lub ciśnieniowego

ECHO serca

Po analizie sytuacji chorobowej pacjent otrzymuje zalecenia medyczne, potrzebne recepty, ewentualnie zaświadczenie o niezdolności do pracy na druku ZUS ZLA, a także skierowania na potrzebne badania diagnostyczne, niekiedy skierowanie do szpitala.

W sytuacjach nagłych leki podawane są  bezpośrednio w gabinecie.

Więcej o szerszej diagnostyce kardiologicznej, jak  klasyczne 12-kanałowe EKG, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, ECHO na stronie: klik.

Orzeczenia lekarskie
Jestem ponadto uprawniony do wystawiania zaświadczeń lekarskich, zwolnień z pracy na druku ZUS ZLA, a także też dla kandydatów podejmujących naukę w szkołach średnich lub wyższych oraz osób ubiegajacych się o prawo jazdy (PKK) lub przedłużających ważność badań lekarskich do prawa jazdy, a także orzeczeń dla potrzeb zawodników sportowych do 23 roku życia.

Recepty wystawiane są w każdym koniecznym przypadku

Obecnie posiadam umowę na wystawianie recept refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Należy pamiętać o stosownych zaświadczeniach wymaganych przez NFZ w celu uzyskania niektórych leków stosowanych w chorobach przewlekłych.