Posiadam uprawnienia nadane przez Polski Związek Medycyny Sportowej do orzeczeń o stanie zdrowia dla potrzeb współzawodnictwa sportowego dla zawodników do 23 roku życia. W przypadku braku przeciwwskazań orzeczenie dopuszczające do współzawodnictwa sportowego i treningów wystawiane jest na okres roku.

Zakres badań

Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem ministra zdrowia zawodnik poddawany jest badaniu ogólnolekarskiemu, ze szczególnym uwzględnieniem narządu ruchu, ponadto wymagane jest aktualne badanie EKG oraz badania laboratoryjne. W przypadku sztuk walki konieczne jest dostarczenie wcześniejszej opinii neurologa.

Koszt uzyskania orzeczenia

badanie lekarskie z wystawieniem orzeczenia – 100 zł
– zawodnik wykonuje badania laboratoryjne oraz EKG we własnym zakresie przed badaniem lekarskim

badanie lekarskie z wykonaniem EKG w trakcie wizyty oraz wystawienie orzeczenia – 120 zł
– zawodnik posiada wyniki badań laboratoryjnych wykonanych wcześniej
– EKG wykonywane jest w czasie badania lekarskiego

badania laboratoryjne można wykonać samodzielnie lub we współpracujących punktach pobrań ze skierowaniem z gabinetu – koszt badań to 25 zł (płatne w recepcji)

Dodatkowe informacje

Badania laboratoryjne które należy wykonać to: morfologia, badanie ogólne moczu z oceną osadu, stężenie glukozy we krwi. Zarówno wyniki badań laboratoryjnych, jak i EKG nie mogą być starsze niż 6 miesięcy licząc od daty badania lekarskiego.

Wykonanie badań laboratoryjnych przed konsultacją ze skierowaniem z gabinetu

– odbiór skierowania na badania laboratoryjne z recepcji gabinetu Spesmed (po wcześniejszym ustaleniu – 696 459 290 lub 880 633 733)

– pobranie krwi w możliwe jest w punktach Diagnostyka lub Synlab

– Lekarz ma wgląd do wyników badań przez system komputerowy w kolejnym dniu roboczym.

Podstawa prawna

Cytując za art. 37 Ustawy o sporcie z 2010 roku, każdy zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie. Zakres badań określany oraz maksymalny okres ich ważności jest przez aktualne rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Umów wizytę