Diagnostyka kardiologiczna w Pruszkowie

Terminy na diagnostykę kardiologiczną są krótkie. Zapraszamy do zapisu przez recepcję – 22 350 77 15.

ECHO serca

Badanie ECHO serca jest podstawowym badaniem w kardiologii. Jest formą badania USG narządu, który znajduje się w ciągłym ruchu. W czasie badania mierzona jest wielkość poszczególnych jam serca, oceniana jest mięśniówka komór, funkcja skurczowa oraz rozkurczowa, badane są przepływy przezzastawkowe.

ECHO serca jest wykonywane w gabinecie jako podstawowe badanie i dostępne każdego dnia pracy gabinetu.

Szkolenie w wykonywaniu badania ECHO odbyłem w Instytucie Kardiologii. Mam doświadczenie w wynkonywaniu badań dla potrzeb Przychodni Kardiologicznej, Oddziału Kardiologii, w szczególności w wykonywaniu badań ECHO ze wskazań nagłych w Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Odbywam ustawiczne kształcenie prowadzone przez Sekcję ECHO Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Honorarium za badanie wynosi 200 zł.

Holter EKG – 24-godzinna rejestracja EKG pracy serca

Badanie Holter EKG jest wielogodzinną rejestracją zapisu EKG pracy elektrycznej serca. Standardowo wykonuje się badanie rejestratorem 3-kanałowym przez 24 godziny. Istnieje możliwość wykonania ciągłego zapisu do 7 dni oraz większej ilości odprowadzeń.

Gabinet dysponuje możliwością wypożyczenia rejestratora zdarzeń, co jest szczególnie wskazane, gdy arytmia występuje sporadycznie.

Wskazania do badania Holter EKG:

  • zawroty głowy, mroczki przed oczami
  • zasłabnięcia
  • odczucie kołatania serca (szybka, nierówna czynność serca)
  • wrażenie „potykania się” serca
  • przerwy w pracy serca
  • wolna czynność serca w pomiarach z ciśnieniomierza
  • sygnalizacja arytmii przez ciśnieniomierz
  • kontrola leczenia beta-blokerem
  • diagnostyka oraz ocena leczenia migotania przedsionów

Jak wygląda badanie Holter EKG

Badanie polega na zbieraniu sygnałów elektrycznych z 5 elektrod przyklejonych do skóry w okolicy serca, rejestrator noszony jest przy pasku na biodrach. Ocena trwa zazwyczaj 24 godziny, ale istnieje możliwość dłuższych rejestracji (nawet do 7 dni) – tak zwany Holter 7-dniowy.

W czasie badania ocenia się zaburzenia rytmu serca (nadkomorowe i komorowe), średnią częstość rytmu, maksymalne i minimalne wartości tętna, poszukuje się przerw w pracy serca (bradyarytmie, pauzy).

Holter EKG standardowo zakłada się na rejestrację 24-godzinną.

Istnieje możliwość dłuższej nieprzerwanej rejestracji, od 24 godzin do 7 dni.

Koszt badania 24-godznnego to 200 zł.

Opis badnia planowego jest dostępny zazwyczaj w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty zwrotu rejestratora. Możliwe jest wykonanie opisu w trybie pilnym (tego samego dnia bezpośrednio po oddaniu aparatu) co wiąże się z dodatkową opłatą 100 zł.

24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego

ang. ambulatory blood pressure monitoring (abpm), tzw. holter ciśnieniowy

Pomiary domowe ciśnienia tętniczego pozwalają często na rozpoznanie nadciśnienia tętniczego. Wykonywane są w powtarzalnych warunkach, zazwyczaj w sytuacji komfortu. 24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego pozwala na dokładną ocenę zachowania ciśnienia w ciągu doby, w tym w godzinach nocnych.

Niekiedy pacjenci obserwują wzrost ciśnienia w gabinecie lekarskim. Nie zawsze jest to efekt, tzw. „białego fartucha”. Bywa, że ciśnienie tętnicze w warunkach domowych jest niskie, ale w sytuacji napięcia, wynikającego z funkcjonowania w innych warunkach ciśnienie rośnie. De facto często jest to nadciśnienie, tzw. ukryte- to znaczy takie, które nie zostało rozpoznane w warunkach domowych.

Sytuacje wątpliwe rozstrzyga 24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego. Urządzenie mierzy ciśnienie 3 razy w ciągu godziny w dzień, 2 razy w ciągu godziny w nocy. W czasie pomiaru należy zatrzymać się i nie poruszać ręką, wtedy rejestrator oblicza wartość szybciej.

Koszt badania to 150 zł.

Opis badania zwykle do 2-3 dni roboczych.

Elektrokardiogram – EKG

Zachęcam do indywidualnego rozważenia wskazań do wykonania badania EKG.

Historia zapisu EKG sięga znacznie ponad 100 lat, a jednak to badanie pozostaje niezwykle cenne, niesie ze sobą wiele informacji dotyczących zarówno automatyzmu pracy serca, arytmii,  niedokrwienia, a także przerostu mięśnia sercowego.

Wskazania do wykonania badania EKG

Wskazania do badania są szerokie. Najczęściej wykonuje się EKG u pacjentów z dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej, zgłaszających różnego rodzaju zaburzenia rytmu serca, u osób z wywiadem omdleń, pogorszenia tolerancji wysiłku. Wybraną grupą pacjentów są osoby z chorobą wieńcową, w szczególności po zawale mięśnia sercowego i niewydolnością serca, u których regularna ocena EKG jest bardzo potrzebna.

EKG – jak wygląda badanie?

Badanie jest niebolesne. Trwa zazwyczaj kilka minut minut. Opis badania oparty jest o aktualną wiedzę medyczną, w tym wytyczne kardiologiczne.

 Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Badania w trybie planowym można umówić przez formularz:

Radosław Chądzyński – ZnanyLekarz.pl