Nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna w Pruszkowie

ECHO serca

Badanie ECHO serca jest podstawowym badaniem w kardiologii. Jest formą badania USG narządu, który znajduje się w ciągłym ruchu. W czasie badania mierzona jest wielkość poszczególnych jam serca, oceniana jest mięśniówka komór, funkcja skurczowa oraz rozkurczowa, badane są przepływy przezzastawkowe.

ECHO serca jest wykonywane w gabinecie w poniedziałki i piątki w godzinach przedpołudniowych, we czwartki w godzinach wieczornych.

Holter EKG

Wskazania do badania Holter EKG:

  • zawroty głowy, mroczki przed oczami
  • zasłabnięcia
  • odczucie kołatania serca (szybka, nierówna czynność serca)
  • wrażenie “potykania się” serca,
  • wolna czynność serca w pomiarach z ciśnieniomierza
  • sygnalizacja arytmii przez ciśnieniomierz
  • kontrola leczenia beta-blokerem
  • ocena pracy serca u pacjenta z migotaniem przedsionków

Jak wygląda badanie Holter EKG

Badanie polega na zbieraniu sygnałów elektrycznych z 5 elektrod przyklejonych do skóry w okolicy serca, rejestrator noszony jest przy pasku na biodrach. Ocena trwa zazwyczaj 24 godziny, ale istnieje możliwość dłuższych rejestracji (nawet do 7 dni) – tak zwany Holter 7-dniowy.

W czasie badania ocenia się zaburzenia rytmu serca (nadkomorowe i komorowe), średnią częstość rytmu, maksymalne i minimalne wartości tętna, poszukuje się przerw w pracy serca (bradyarytmie, pauzy).

Holter EKG standardowo zakłada się na rejestrację 24-godzinną.

Istnieje możliwość dłuższej nieprzerwanej rejestracji, od 2 do 7 dni.

Zazwyczaj dysponujemy krótkimi terminami umówienia rejestracji.

24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego

ang. ambulatory blood pressure monitoring (abpm), tzw. holter ciśnieniowy

Pomiary domowe ciśnienia tętniczego pozwalają często na rozpoznanie nadciśnienia tętniczego. Wykonywane są w powtarzalnych warunkach, zazwyczaj w sytuacji komfortu. 24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego pozwala na dokładną ocenę zachowania ciśnienia w ciągu doby, w tym w godzinach nocnych.

Niekiedy pacjenci obserwują wzrost ciśnienia w gabinecie lekarskim. Nie zawsze jest to efekt, tzw. “białego fartucha”. Bywa, że ciśnienie tętnicze w warunkach domowych jest niskie, ale w sytuacji napięcia, wynikającego z funkcjonowania w innych warunkach ciśnienie rośnie. De facto często jest to nadciśnienie, tzw. ukryte- to znaczy takie, które nie zostało rozpoznane w warunkach domowych.

Sytuacje wątpliwe rozstrzyga 24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego. Urządzenie mierzy ciśnienie 3 razy w ciągu godziny w dzień, 2 razy w ciągu godziny w nocy. W czasie pomiaru należy zatrzymać się i nie poruszać ręką, wtedy rejestrator oblicza wartość szybciej.

Elektrokardiogram – EKG

Zachęcam do indywidualnego rozważenia wskazań do wykonania badania EKG.

Historia zapisu EKG sięga znacznie ponad 100 lat, a jednak to badanie pozostaje niezwykle cenne, niesie ze sobą wiele informacji dotyczących zarówno automatyzmu pracy serca, arytmii,  niedokrwienia, a także przerostu mięśnia sercowego.

Wskazania do wykonania badania EKG

Wskazania do badania są szerokie. Najczęściej wykonuje się EKG u pacjentów z dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej, zgłaszających różnego rodzaju zaburzenia rytmu serca, u osób z wywiadem omdleń, pogorszenia tolerancji wysiłku. Wybraną grupą pacjentów są osoby z chorobą wieńcową, w szczególności po zawale mięśnia sercowego i niewydolnością serca, u których regularna ocena EKG jest bardzo potrzebna.

EKG – jak wygląda badanie?

Badanie jest niebolesne. Trwa zazwyczaj kilka minut minut. Opis badania oparty jest o aktualną wiedzę medyczną, a nie tylko automatyczną interpretację przez algorytm.

W celu umówienia wizyty – kliknij

 Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.