Internista, kardiolog, lekarz sportowy

Nazywam się Radosław Chądzyński. Odbyłem szkolenie specjalizacyjne w ramach kardiologii prowadzone przez II Klinikę Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie, które ukończyłem przystępując do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego uzyskując tytuł specjalisty w zakresie kardiologii. W codziennej pracy w gabinecie zajmuję się kardiologią ambulatoryjną oraz kardiologiczną diagnostyką nieinwazyjną (ECHO, badania holterowskie).

Uprzednio doświadczenie internistyczne zdobywałem w wieloprofilowych warszawskich szpitalach klinicznych początkowo w Klinice Pneumonologii i Alergologii, a następnie Klinice Endokrynologii. Przystępując do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego uzyskałem tytuł specjalisty w  zakresie chorób wewnętrznych.

Obroną rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena zaburzeń w układzie odpornościowym czynnych i biernych palaczy papierosów” w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym uzyskałem stopień doktora nauk medycznych.

W ramach szkolenia oraz egzaminu w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi uzyskałem uprawnienia do badań kierowców kategorii A, B, E i T.

Po cyklu szkoleń i egzaminie organizowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej uzyskałem uprawnienia do orzekania o możliwości współzawodnictwa sportowego zawodników do 23 roku życia.

W dotychczasowej pracy podstawowym zajęciem była opieka lekarska nad chorymi, ale zajmowałem się również pracą naukową, pracą dydaktyczną, również ze studentami anglojęzycznymi. Zawsze najbliższa sercu była dla mnie praca „przy łóżku chorego”.

Miałem sposobność pracować jako lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, internista w  Medicover, a także pełniąc opiekę nad terminalnie chorymi w hospicjum domowym.

Stale staram się podnosić kwalifikacje zawodowe przez stałe uczestnictwo w sympozjach, warsztatach oraz kongresach naukowych.

Dorobek naukowy

Publikacje:

  1. Trudności terapeutyczne u 62-letniego pacjenta z rozpoznaniem przetrwałego migotania przedsionków. Chądzyński R, Dąbrowski R, Demkow M, Pracoń R, Konka M, Kraska A, Szwed H. Kardiologia po dyplomie 2016(05).
  2. Leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu. Chądzyński R, Chazan R. Terapia 2011;266(12).
  3. Leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu. Chądzyński R. Choroby układu oddechowego w praktyce lekarza opieki podstawowej pod redakcją Ryszardy Chazan, 2010 str. 478-482. ISBN 978-83-264-0094-0
  4. Reakcja sarkoidalna wokół gruczolakoraka płuca lewego u 50-letniego chorego. Stępień J, Domagała-Kulawik J, Chądzyński R, Kupis W, Chazan R. Pneumonologia i Alergologia Polska 2010; 78 (4) str. 302-305
  5. Ocena przydatności oznaczania stężenia tlenku węgla w powietrzu wydychanym. Woźniak K, Moes A, Chądzyński R, Domagała-Kulawik J. Przegląd Lekarski 2009;66(10) str. 632-635
  6. Narażenie na palenie bierne wśród czynnych palaczy tytoniu i osób niepalących. Chądzyński R, Woźniak K, Nowogórska A, Domagała-Kulawik J. Pneumonologia i Alergologia Polska 2009;77(5) str. 440-445
  7. Narażenie na dym tytoniowy u chorych na astmę oskrzelową.  Chądzyński R,  Wiwała J, Domagała-Kulawik J, Chądzyńska J, Chazan R. Magazyn Alergologiczny 2005 Tom II, 4(8) str. 230-235
  8. Alergiczny nieżyt nosa. Domagała-Kulawik J, Chądzyński  R. Gabinet Prywatny 2003 2(112) str.46-53.