O mnie

Internista Pruszków

Nazywam się Radosław Chądzyński. Odbyłem szkolenie specjalizacyjne w ramach kardiologii prowadzone przez II Klinikę Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie, które ukończyłem przystępując do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego uzyskując tytuł specjalisty w zakresie kardiologii.

Uprzednio doświadczenie internistyczne zdobywałem w wieloprofilowych warszawskich szpitalach klinicznych początkowo w Klinice Pneumonologii i Alergologii, a następnie Klinice Endokrynologii. Przystępując do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego uzyskałem tytuł specjalisty w  zakresie chorób wewnętrznych.

Obroną rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena zaburzeń w układzie odpornościowym czynnych i biernych palaczy papierosów” w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym uzyskałem stopień doktora nauk medycznych.

W dotychczasowej pracy podstawowym zajęciem była opieka lekarska nad chorymi, ale też zajmowałem się pracą naukową, pracą dydaktyczną, w tym ze studentami anglojęzycznymi, jednak zawsze najbliższa sercu była dla mnie praca “przy łóżku chorego”.

Miałem sposobność pracować również jako lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, internista w  Medicover, a także pełniąc opiekę nad terminalnie chorymi w hospicjum domowym.

Dorobek naukowy.

Publikacje:

  1. Trudności terapeutyczne u 62-letniego pacjenta z rozpoznaniem przetrwałego migotania przedsionków. Chądzyński R, Dąbrowski R, Demkow M, Pracoń R, Konka M, Kraska A, Szwed H. Kardiologia po dyplomie 2016(05).
  2. Leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu. Chądzyński R, Chazan R. Terapia 2011;266(12).
  3. Leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu. Chądzyński R. Choroby układu oddechowego w praktyce lekarza opieki podstawowej pod redakcją Ryszardy Chazan, 2010 str. 478-482. ISBN 978-83-264-0094-0
  4. Reakcja sarkoidalna wokół gruczolakoraka płuca lewego u 50-letniego chorego. Stępień J, Domagała-Kulawik J, Chądzyński R, Kupis W, Chazan R. Pneumonologia i Alergologia Polska 2010; 78 (4) str. 302-305
  5. Ocena przydatności oznaczania stężenia tlenku węgla w powietrzu wydychanym. Woźniak K, Moes A, Chądzyński R, Domagała-Kulawik J. Przegląd Lekarski 2009;66(10) str. 632-635
  6. Narażenie na palenie bierne wśród czynnych palaczy tytoniu i osób niepalących. Chądzyński R, Woźniak K, Nowogórska A, Domagała-Kulawik J. Pneumonologia i Alergologia Polska 2009;77(5) str. 440-445
  7. Narażenie na dym tytoniowy u chorych na astmę oskrzelową.  Chądzyński R,  Wiwała J, Domagała-Kulawik J, Chądzyńska J, Chazan R. Magazyn Alergologiczny 2005 Tom II, 4(8) str. 230-235
  8. Alergiczny nieżyt nosa. Domagała-Kulawik J, Chądzyński  R. Gabinet Prywatny 2003 2(112) str.46-53.

Stale staram się podnosić kwalifikacje zawodowe przez stałe uczestnictwo w sympozjach, warsztatach oraz kongresach naukowych.